zaterdag 15 oktober 2011

Uitslagen en vakantieplannen

Na het laatste bezoek aan de hematoloog, 2 weken geleden, is het even wat spannend geweest. Zoals ik in mijn vorige blog beschreef had hij het over de alsmaar stijgende paraproteïnen en de kans dat er weer meer onderzoek zou gaan komen, zoals een beenmergpunctie. Afgelopen week hadden we telefonisch contact en was hij minder aan het somberen. De paraproteïnen zijn weliswaar weer gestegen, maar minder sterk dan de vorige keer. De waarde is nu 13,4.

Ook hebben we de resultaten van de MRI-scan besproken. De vorige scan was 9 maanden geleden. Ten opzichte van die scan is sprake van een geleidelijke verbetering. Sommige laesies zijn stabiel gebleven, anderen zijn kleiner geworden. Wel is een nieuwe laesie in een van mijn rugwervels gevonden, die zal de hematoloog scherp in de gaten houden. Een en ander wijst erop dat de ziekte ergens op een laag niveau actief is, de frequentie van controles zal voorlopig niet minder worden.

Voor nu hebben we in elk geval leuke plannen: we zijn aan het inpakken voor een paar dagen Rome, de kinderen gaan ook mee. Het is daar mooi nazomerweer, we hebben er veel zin in.