woensdag 25 mei 2011

Andere arts - andere berichten

Bij het bezoek aan de polikliniek vandaag kwam ik bij een andere arts dan gewoonlijk aan tafel. Hij bekeek de uitslag van de laatste bloedbepaling en noemde daarbij de waarde van de "beta". Die waarde is laag (1,6 mg/l), de arts gaf aan dat dit aangeeft dat de ziekte niet merkbaar actief is. De iets gestegen waarde van de paraproteïne typeert hij als ruis: een normale fluctuatie die niet aangeeft dat er iets bijzonders aan de hand is. Goed nieuws dus: de ziekte houdt zich rustig. Ik voel me ook goed, doe veel aan sport, en heb baat bij de fysiotherapie die ik 2 keer per week krijg.

Terwijl ik dit schrijf zit ik aan het infuus op de kortverblijf afdeling van het LUMC. Ik krijg het medicijn APD, zoals elke 6 weken. Intussen heb ik opgezocht wat die "beta" nu precies is. De volledige naam is β2-microglobuline (beta-2 microglubine). Waarom deze waarde stijgt als gevolg van Kahler is me nog niet helemaal duidelijk, maar het verband ermee kom je wel op veel plaatsen tegen, zie o.a. hier. Je kunt daar zien dat mijn waarde keurig binnen de referentiewaarde van 1,1 - 2,5 mg/l ligt.

woensdag 11 mei 2011

Weer een uitslag

De uitslag van de laatste bloedafname - zie het vorige bericht - kwam vandaag binnen. De waarde van de paraproteïne is helaas weer licht gestegen, naar 8,8. De stijging sinds januari, toen de waarde 8 was, is niet heel hoog. Maar de waarde gaat al wel een aantal keren alleen maar omhoog.

Over twee weken spreken we de hematoloog weer en wordt opnieuw bloed afgenomen. Het is dan vier weken na het stoppen met de thalidomide, het wordt spannend of de waarde van de paraproteïne als gevolg daarvan niet sneller gaat stijgen. Ook op die uitslag moet ik dan weer 2 weken wachten, dus pas half juni weet ik waar ik aan toe ben.